Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 318 ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(„Ustawa”) przedstawiamy Państwu Arkusz Informacyjny dla Deponentów (posiadaczy
rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i/lub rachunków lokat terminowych), który
stanowi załącznik do niniejszego pisma. Arkusz ten określa maksymalną wysokość gwarancji
oraz listę osób i podmiotów, których środki objęte są gwarancją Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego.

Załączony Arkusz Informacyjny dla Deponentów nie wymaga z Państwa strony
żadnego podpisu jak również nie podlega zwrotowi do Banku.

Jednocześnie przypominamy, że uczestnictwo Banku Spółdzielczego w Nowym 
Dworze Mazowieckim w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów, o którym
mowa w Ustawie, oznacza że posiadane przez Państwa oszczędności są gwarantowane
przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
w 100% do wysokości równowartości w złotych
100 000 euro, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie. W przypadku pytań
i wątpliwości prosimy o osobisty kontakt w jednym z Oddziałów naszego Banku

Z poważaniem
Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim

Kursy walut

Kursy walut2018-12-18
1 EUR4.1524
1 USD3.6516
1 CHF3.6567
1 GBP4.5997
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej