Kredyty prefrencyjne z dopłatami ARiMR

W ramach kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania w Banku czynne są następujące linie:

  • Symbol nIP - kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych
  • Symbol nKZ - kredyty na zakup gruntów rolnych
  • Symbol nMR - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia
  • Symbol nOR - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji, zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw finansów publicznych programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa
  • Symbol nGP - kredyty na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych
  • Symbol nGR - kredyty na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
  • Symbol nNT - kredyty na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu
  • symbol nKL - kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej
  • Szczegóły dotyczące zakresu inwestycji wspieranych kredytami preferencyjnymi, wymogów jakie stawia Agencja można znaleźć na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl.

Zapraszamy do oddziałów Banku Spółdzielczego w celu poznania szczegółów oferty kredytów preferencyjnych.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-14
1 EUR4.1563
1 USD3.6254
1 CHF3.6683
1 GBP4.6422
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej