Mapa Serwisu

Level 1 Item O Banku
Level 2 Item Władze Banku
Level 2 Item Schemat Organizacyjny Banku
Level 2 Item Adekwatność kapitałowa
Level 2 Item Oświadczenie Zarządu w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
Level 2 Item Status FATCA
Level 2 Item Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego
Level 2 Item Informacja Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim wynikająca z art. 111a ustawy Prawo Bankowe
Level 2 Item Informacje ogólne dotyczące Euro-Fatca
Level 2 Item Najczęściej zadawane pytania Euro-Fatca
Level 2 Item Słownik używanych pojęć Euro-Fatca
Level 1 Item Gwarantowanie depozytów
Level 1 Item Reklamacje
Level 1 Item Przewodnik po 3D Secure
Level 1 Item Oddziały Banku
Level 1 Item Klienci indywidualni
Level 2 Item Rachunki osobiste
Level 3 Item ROR Student
Level 3 Item ROR Senior
Level 3 Item ROR Junior
Level 3 Item BS Skarbonka
Level 3 Item Rachunek oszczędnościowy a'vista
Level 3 Item Rachunek a'vista w walutach wymienialnych
Level 3 Item Podstawowy rachunek płatniczy
Level 2 Item Bankowość internetowa eBankNet
Level 2 Item Kredyty gotówkowe
Level 3 Item Kredyt odnawialny
Level 3 Item Kredyt WYGODNY
Level 2 Item Karty debetowe
Level 2 Item Lokaty
Level 3 Item Lok@ty internetowe w złotych
Level 2 Item SMS BankNet
Level 2 Item Indywidualne Konta Emerytalne
Level 2 Item Reklamacje
Level 2 Item Planet Plus
Level 2 Item Licytacje Nieruchomości
Level 1 Item Podmioty gospodarcze
Level 2 Item Rachunki dla podmiotów gospodarczych
Level 3 Item Rachunek bieżący
Level 3 Item Rachunek bieżący "BUSINESS PROFESJA"
Level 2 Item Bankowość internetowa dla klientów indywidualnych i małych firm
Level 2 Item Bankowość internetowa dla dużych podmiotów gospodarczych i instytucji
Level 2 Item Kredyty obrotowe
Level 3 Item Kredyt w rachunku bieżącym
Level 3 Item Kredyt w rachunku kredytowym
Level 3 Item Kredyt płatniczy
Level 2 Item Kredyty inwestycyjne
Level 3 Item Szybka inwestycja
Level 3 Item Kredytowa Linia Hipoteczna (KLH)
Level 3 Item Biznes Partner
Level 2 Item Kredyty Preferencyjne
Level 3 Item Unia Biznes
Level 2 Item Lokaty
Level 3 Item Depozyty terminowe w złotych
Level 3 Item Lokata terminowa BUSINESS INWESTOR
Level 3 Item BS INWESTOR
Level 3 Item Inwestor
Level 3 Item Lok@ty internetowe w złotych
Level 2 Item SMS BankNet
Level 2 Item Reklamacje
Level 2 Item Gwarancja de minimis BGK
Level 2 Item Współpraca w zakresie rozwoju sieci Banku
Level 1 Item Gospodarstwa rolne
Level 2 Item Bieżąca obsługa finansów
Level 2 Item Reklamacje
Level 2 Item Bankowość internetowa dla klientów indywidualnych i małych firm
Level 2 Item Bankowość internetowa dla dużych podmiotów gospodarczych i instytucji
Level 2 Item Kredyty obrotowe
Level 3 Item Kredyt obrotowy „KLĘSKOWY”
Level 3 Item Kredyt Rolniczy
Level 3 Item KREDYT OBROTOWY NIEOPROCENTOWANY DLA PRODUCENTA ROLNEGO - SYMBOL KO
Level 3 Item Kredyty prefrencyjne z dopłatami ARiMR
Level 2 Item Kredyty prefrencyjne z dopłatami ARiMR
Level 3 Item Kredyt Preferencyjny Inwestycyjny z dopłatą ARiMR
Level 3 Item Kredyt Preferencyjny Klęskowy z dopłatą ARiMR
Level 2 Item Kredyty inwestycyjne
Level 3 Item Kredyt Rolniczy
Level 3 Item Kredyt SZYBKA INWESTYCJA AGRO
Level 3 Item Kredyt KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA
Level 3 Item Rol-Biznes Areał II
Level 1 Item Bankowość elektroniczna
Level 2 Item SMS BankNet
Level 2 Item Bankowość internetowa dla klientów indywidualnych i małych firm
Level 2 Item Bankowość internetowa dla dużych podmiotów gospodarczych i instytucji
Level 1 Item RODO

Kursy walut

Kursy walut2018-12-18
1 EUR4.1524
1 USD3.6516
1 CHF3.6567
1 GBP4.5997
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej