Wakacje kredytowe

Od 29 lipca 2022 r. można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. "wakacje kredytowe".

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Spłatę kredytu hipotecznego, o którym mowa w ustawie, można zawiesić:

  1. po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku;
  2. po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 roku.

Pełna informacja na temat "Wakacji kredytowych" dostępna jest tu:
Informacja 

Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego dostępny jest tu:

 

    Wzór wniosku do pobrania
   Wzór wniosku do wypełnienia i złożenia przez bankowość elektroniczną eBankNet
   Instrukcja składania wniosku o wakacje kredytowe przez bankowość elektroniczną eBankNet