Indywidualne Konta Emerytalne

IKE – to Indywidualne Konto Emerytalne, przeznaczone do oszczędzania oraz przechowywania środków pieniężnych dla osób fizycznych, które ukończyły 16 lat. Małoletni ma prawo do dokonywania wpłat na IKE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. 

IKE w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzone jest w formie rachunku oszczędnościowego POL-IKE i służy Oszczędzającemu do przechowywania środków pieniężnych z wykorzystaniem ich w okresie emerytalnym.

  • bardzo atrakcyjne oprocentowany rachunek
  • zabezpieczenie przyszłości – wyższa emerytura dzięki długoterminowemu oszczędzaniu,
  • brak opłat za przystąpienie i prowadzenie POL-IKE,
  • bezpłatny dostęp do rachunku przez Internet,
  • elastyczność – brak obowiązku regularnych wpłat, częstotliwość i wysokość wpłat zależy jedynie od możliwości finansowych oszczędzającego,
  • wysoki limit rocznych wpłat – w 2014 r. wynosi 11 238 zł,
  • roczną kapitalizację odsetek.