Skip to main content
 • Ustawowe wakacje kredytowe

  Ustawowe wakacje kredytowe

  Wspieramy kredytobiorców, których raty w ostatnim czasie znacznie wzrosły. Jeśli taka jest Twoja sytuacja, przeczytaj dokładnie nasz poradnik i poznaj szczegóły.

  Co to są wakacje kredytowe?
  Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Ustawa wchodzi w życie 29 lipca 2022 roku i od tego dnia możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego.

  Twoje prawa wynikające z ustawy:

  Spłatę kredytu hipotecznego możesz zawiesić:

  1. po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku,
  2. po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 roku.

  Możesz skorzystać z wakacji kredytowych również w czasie wypłaty transz.

  Możesz skorzystać z wakacji kredytowych jeśli spełniasz wszystkie poniższe warunki:

  1. Twoja umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022 roku,
  2. Okres kredytowania kończy się po 31 grudnia 2022 roku,
  3. Twój kredyt hipoteczny jest w złotych polskich,
  4. Zakupiona nieruchomość służy zaspokojeniu Twoich potrzeb mieszkaniowych (czyli mieszkasz w tym lokalu).

  Na czym to polega?
  Jeśli korzystasz z wakacji kredytowych, czyli zawieszasz spłatę kredytu, przedłużamy całkowity okres kredytowania, dokładnie o liczbę miesięcy, w których zawieszasz spłatę. Na koniec Twojego okresu kredytowania będziesz musiał spłacić wszystkie zawieszone teraz raty. Pamiętaj, że trudno w tej chwili określić poziom stóp procentowych, które będą obowiązywać na końcu okresu kredytowania. Oprocentowanie kredytu może zatem być wyższe niż bieżące. Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych kosztów. Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.

  Jakie są korzyści i ryzyka?

  CO ZYSKUJESZ? JAKIE SĄ RYZYKA?
  Możliwość czasowego zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego. Twój okres kredytowania wydłuża się – zawieszone teraz raty, będziesz musiał spłacić na koniec okresu kredytowania.
  W okresie zawieszenia spłaty kredytu odsetki od kredytu nie są naliczane. W tej chwili trudno określić poziom stóp procentowych, które będą obowiązywać na końcu okresu kredytowania. Oprocentowanie kredytu może być wówczas wyższe niż bieżące.
  Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej

  Ryzyko wzrostu stóp procentowych
  Umowę o kredyt hipoteczny zawierasz na długi czas. Poziom stóp procentowych, określających wysokość raty, w trakcie trwania umowy kredytu może podlegać zmianom. Niesie to ze sobą ryzyko, że w przypadku wzrostu stóp procentowych Twoja rata kredytu zmieni się znacząco, w sposób istotnie wpływający na Twoje możliwości finansowe. Zachęcamy więc do zapoznania się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych i wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 3M. Analiza ta może być pomocna, nie stanowi jednak gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów. Przykładowo, poziom stawki WIBOR 3M, stanowiącej składową oprocentowania zmiennego, wynosił w 2021 r. 0,21%, podczas gdy 15 lat wcześniej wynosił około 20%.
  WINOR 3M wykres

  źródło: www.bankier.pl

  Co zrobić, żeby skorzystać z wakacji kredytowych?
  Złóż wniosek o "Wakacje kredytowe" przez bankowość elektroniczną lub w wersji papierowej w każdym Oddziale naszego Banku. Przekażemy Ci także szczegółową informację opisującą ryzyka związane z kredytem zabezpieczonym hipotecznie.

  Wzór wniosku do pobrania

  Wzór wniosku do wypełnienia i złożenia przez bankowość elektroniczną eBankNet

  Instrukcja składania wniosku o wakacje kredytowe przez bankowość elektroniczną eBankNet

  Dowiedz się więcej
  Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący ryzyka stopy procentowej
  ZOBACZ
  Publikacja dotycząca ryzyka stopy procentowej
  ZOBACZ

  Znajdziesz nas też tutaj