Gwarancje KFG

Na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy z portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji KFG (w ramach portfelowej linii gwarancyjnej) w terminie. do 31 grudnia 2022 r. wynosi 0%.

Zapraszamy do Oddziałów Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim.

 WARUNKI UZYSKANIA GWARANCJI