Skip to main content

Kontakt

Centrala Banku - Sekretariat Zarządu    

ul. Słowackiego 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 
8:00–16:00  
22 775 54 80
 
I Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Słowackiego 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 
8:00–17:00  
22 775 29 19
II Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Wojska Polskiego 37, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki  
8:00–17:00 poniedziałek
8:00–16:00 wtorek-piątek
22 775 20 48
Oddział w Pomiechówku
ul. Szkolna 2, 05-180 Pomiechówek
8:00–16:00  
22 765 03 03
Oddział w Zakroczymiu
ul. O.H. Koźmińskiego 67, 05-170 Zakroczym    
8:00–16:00  
22 785 21 50
Oddział w Leoncinie
ul. Partyzantów 16, 05-155 Leoncin  
8:00–16:00  
22 785 65 19
Oddział w Płońsku
ul. Jędrzejewicza 1, 09-100 Płońsk    
8:00–16:30  
23 661 34 86
Oddział w Nasielsku
ul. Warszawska 22, 05-190 Nasielsk  
8:00–16:00  
23 693 01 01
Oddział w Raciążu
ul. Jana Pawła II 7, 09-140 Raciąż    
8:00–16:00  
23 679 17 10
Oddział w Staroźrebach
ul. Mostowa 2A, 09-440 Staroźreby    
8:00–16:00  
24 263 65 36
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Słowackiego 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024730. NIP: 531-000-46-15; REGON: 000508572; SWIFT: POLUPLPR