O Banku

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim został utworzony na mocy uchwały Zgromadzenia Założycieli z dnia 26 czerwca 1950 roku. Uchwała została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym - Wydział II Handlowy w Warszawie w dniu 11 listopada 1950 roku. Ówczesna nazwa Banku to "Gminna Kasa Spółdzielcza w Modlinie z odpowiedzialnością i udziałami". W roku 1954 siedziba Gminnej Kasy Spółdzielczej została przeniesiona do Nowego Dworu Mazowieckiego.

Pierwszy Zarząd Gminnej Kasy Spółdzielczej stanowili: Stanisław Bieńkowski, Helena Lalik, Ryszard Byliński, Michał Sułkowski oraz Wincenty Jankowski. W dniu 6 września 1956 roku nastąpiła zmiana nazwy z "Gminnej Kasy Spółdzielczej" na "Kasę Spółdzielczą w Nowym Dworze Mazowieckim". Kolejna zmiana nazwy na "Spółdzielczy Bank Ludowy" miała miejsce w dniu 25 marca 1965 roku. Obecna nazwa "Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim" została przyjęta w dniu 29 kwietnia 1973 roku.
W dniu 1 kwietnia 1999 roku Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim włączył w swoje struktury dwa okoliczne Banki. Były to Bank Spółdzielczy w Zakroczymiu oraz Bank Spółdzielczy w Leoncinie. W dniu 23 września 2000 roku została oddana do użytkowania nowoczesna siedziba Centrali Banku w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Słowackiego 8.

Dziś Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim łączy tradycyjne idee spółdzielczości z nowoczesnością oferując swoim klientom nowoczesne produkty bankowe z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii informatycznych. Należymy do grupy 350 banków spółdzielczych, które wraz z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie tworzą Grupę BPS. Banki spółdzielcze zrzeszone z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. stanowią około 60 proc. wszystkich banków spółdzielczych działających w kraju. Systematycznie zwiększają one swój udział w rynku usług finansowych przy jednoczesnym zachowaniu samodzielności funkcjonowania i tożsamości spółdzielczej, konsekwentnie realizując misję służenia rozwojowi swoich Członków i Klientów.

Znajdziesz nas też tutaj