Skip to main content
 • Rachunki dla podmiotów gospodarczych

  Rachunki dla podmiotów gospodarczych

  To dobre rozwiązanie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które szybko i profesjonalnie chcą załatwić bieżące sprawy.

  • Umożliwia łatwy dostępu do bankowości elektronicznej eBankNet lub eCorpoNet,
  • Umożliwia szybki dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowym kartom płatniczym VISA i bezprowizyjnym wypłatom z bankomatów zrzeszenia: Bank BPS S.A., SGB Bank S.A. oraz BGŻ S.A. i Planet cash4you na terenie całej Polski
  • Informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS,
  • Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych,
  • Gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń finansowych krajowych i zagranicznych związanych z prowadzoną działalnością,
  • Korzystanie z dodatkowych środków finansowych, takich jak np. kredyt obrotowy w rachunku.

  Tabela opłat i prowizji rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych
  Tabela opłat i prowizji rachunków Business Profesja

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Słowackiego 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024730. NIP: 531-000-46-15; REGON: 000508572; SWIFT: POLUPLPR