Dokumenty do pobrania

 REGULAMINY  
 Regulamin oferty specjalnej dla wybranych osób zatrudnionych w branży finansowej i ubezpieczeniowej
 - kredyt WYGODNY
pobierz
 Regulamin oferty specjalnej dla wybranych osób zatrudnionych w branży finansowej i ubezpieczeniowej
 - kredyt MÓJ DOM
pobierz
 Regulamin ogólny świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych pobierz
 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych i kart debetowych dla klientów instytucjonalnych      pobierz
 Regulamin kredytowania działalności gospodarczej pobierz
 Obowiązek informacyjny pobierz
   
 TABELE OPŁAT I PROWIZJI RACHUNKÓW  
 Tabela opłat i prowizji rachunków bankowych dla klientów indywidualnych pobierz
 Tabela opłat i prowizji rachunków Business Profesja pobierz
 Tabela opłat i prowizji rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych pobierz
 Tabela opłat i prowizji - podstawowy rachunek płatniczy pobierz
   
 TABELE OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW  
 Tabela oprocentowania depozytów pobierz
 Tabela oprocentowania depozytów wycofanych z oferty Banku pobierz
   
 KREDYTY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH  
 Wniosek kredytowy pobierz
 Zaświadczenie o dochodach pobierz
 Tabela oprocentowania kredytów dla klientów indywidualnych pobierz
 Tabela oprocentowania kredytów dla klientów indywidualnych wycofanych z oferty Banku pobierz
 Tabela opłat i prowizji kredytów dla klientów indywidualnych pobierz
   
 KREDYTY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH  
 Tabela oprocentowania kredytów dla klientów instytucjonalnych pobierz
 Tabela oprocentowania kredytów dla klientów instytucjonalnych wycofanych z oferty Banku pobierz
 Tabela opłat i prowizji kredytów dla klientów instytucjonalnych dotyczących kredytów i pożyczek pobierz
 Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis pobierz
   
 SKARGI I REKLAMACJE  
 Informacje dla klienta dotyczące skarg i reklamacji pobierz
 Formularz skargi pobierz
 Formularz reklamacji dla klienta indywidualnego pobierz
 Formularz reklamacji dla klienta instytucjonalnego pobierz
   
 BANK JAKO AGENT UBEZPIECZENIOWY  
 Informacja o Agencie Ubezpieczeniowym pobierz
 Pełnomocnictwo Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. pobierz
 Pełnomocnictwo Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. pobierz
 Lista akceptowanych zakładów ubezpieczeń pobierz
 Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej pobierz
Znajdziesz nas też tutaj