Skip to main content

Dokumenty do pobrania

 REGULAMINY  
 Regulamin oferty specjalnej dla wybranych osób zatrudnionych w branży finansowej i ubezpieczeniowej
 - kredyt WYGODNY
pobierz
 Regulamin ogólny świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych pobierz
 Regulamin korzystania z usługi BLIK pobierz
 Regulamin korzystania z kart wydanych w grupie BPS w ramach portfeli cyfrowych pobierz
 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych i kart debetowych dla klientów instytucjonalnych      pobierz
 Regulamin kredytowania działalności gospodarczej pobierz
 Obowiązek informacyjny pobierz
   
 TABELE OPŁAT I PROWIZJI RACHUNKÓW  
 Tabela opłat i prowizji rachunków bankowych dla klientów indywidualnych pobierz
 Tabela opłat i prowizji rachunków Business Profesja pobierz
 Tabela opłat i prowizji rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych pobierz
 Tabela opłat i prowizji - podstawowy rachunek płatniczy pobierz
   
 TABELE OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW  
 Tabela oprocentowania depozytów pobierz
 Tabela oprocentowania depozytów wycofanych z oferty Banku pobierz
   
 KREDYTY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH  
 Wniosek kredytowy pobierz
 Zaświadczenie o dochodach pobierz
 Zaświadczenie o dochodach - zabezpieczenie hipoteczne pobierz
 Tabela oprocentowania kredytów dla klientów indywidualnych pobierz
 Tabela oprocentowania kredytów dla klientów indywidualnych wycofanych z oferty Banku pobierz
 Tabela opłat i prowizji kredytów dla klientów indywidualnych pobierz
 Instrukcja składania wniosku o wakacje kredytowe przez bankowość elektroniczną eBankNet pobierz
 Wzór wniosku do wypełnienia i złożenia przez bankowość elektroniczną eBankNet pobierz
 Wzór wniosku do pobrania pobierz
 Oświedczenie o odstąpieniu z Wakacji kredytowych pobierz
   
 KREDYTY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH  
 Tabela oprocentowania kredytów dla klientów instytucjonalnych pobierz
 Tabela oprocentowania kredytów dla klientów instytucjonalnych wycofanych z oferty Banku pobierz
 Tabela opłat i prowizji kredytów dla klientów instytucjonalnych dotyczących kredytów i pożyczek pobierz
 Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis pobierz
   
 SKARGI I REKLAMACJE  
 Informacja o zasadach składania i rozpatrywania reklamacji oraz zgłoszeń o transakcjach nieautoryzowanych
 w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim
pobierz
 Formularz reklamacji zgłaszanej osobiście lub telefonicznie pobierz
 Formularz zgłoszenia transakcji nieautoryzowanej pobierz
 Formularz zgłoszenia reklamacji kartowej pobierz
 Formularz reklamacji opracowany i dostarczony Bankowi Spółdzielczemu przez firmę dostarczającą produkt ubezpieczeniowy pobierz
   
 BANK JAKO AGENT UBEZPIECZENIOWY  
 Informacja o Agencie Ubezpieczeniowym pobierz
 Pełnomocnictwo Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. pobierz
 Pełnomocnictwo Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. pobierz
 Lista akceptowanych zakładów ubezpieczeń pobierz
 Lista nieakceptowanych zakładów ubezpieczeń pobierz
 Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej pobierz
 Generali klauzula informacyjna RODO - ubezpieczenia życiowe pobierz
 Generali klauzula informacyjna RODO - ubezpieczenia majątkowe pobierz
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Słowackiego 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024730. NIP: 531-000-46-15; REGON: 000508572; SWIFT: POLUPLPR