Skip to main content
 • Lokaty

  Lokaty

  Lokaty terminowe pozwalają na lokowanie pieniędzy, na z góry określone przez Klienta okresy, zapewniając efektywne zagospodarowanie Państwa środków.

  • bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych,
  • pewność zysku,
  • niska minimalna kwota wkładu,

  Tabela oprocentowania depozytów
  Tabela oprocentowania depozytów wycofanych z oferty Banku

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Słowackiego 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024730. NIP: 531-000-46-15; REGON: 000508572; SWIFT: POLUPLPR