[email protected] internetowe w złotych

  • okres umowny lokaty:
    • 7 i 14 dni,
    • 1, 3, 6 i 12 miesięcy;
  • lokata oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej, podawanej w stosunku rocznym opartej na stopie bazowej WIBID plus stała marża Banku;
  • lokata nieodnawialna;
  • minimalna kwota lokaty wynosi 1.000 zł
  • Bank udostępnia @Lokatę Business wyłącznie dla klientów instytucjonalnych posiadających w Banku rachunek rozliczeniowy (bieżący lub pomocniczy)i korzystających z usługi bankowości internetowej eCorpoNet.