Skip to main content

Władze Banku

Piotr Ciuchta
Prezes Zarządu

Michał Wiechowicz
Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

Andrzej Grzybowski
Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Ewa Bartosiewicz
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Mirosława Jaworska
Zastępca Przewodniczącej Rady

Ewa Stypik - Skiba
Członek Rady

Marta Włodkowska
Członek Rady

Władysław Łukasik
Członek Rady

Krzysztof Oliwa
Członek Rady

Marek Dobczyński 
Członek Rady

Andrzej Dobczyński
Członek Rady

Jerzy Rutkowski 
Członek Rady

Stanisław Wosiński 
Członek Rady

Barbara Ziulczyk
Członek Rady

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Słowackiego 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024730. NIP: 531-000-46-15; REGON: 000508572; SWIFT: POLUPLPR