Skip to main content

Władze Banku

 • Piotr Ciuchta
  Prezes Zarządu

  Michał Wiechowicz
  Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

  Andrzej Grzybowski
  Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

 • Ewa Bartosiewicz
  Przewodnicząca Rady Nadzorczej

  Mirosława Jaworska
  Zastępca Przewodniczącej Rady

  Ewa Stypik - Skiba
  Członek Rady

  Marta Włodkowska
  Członek Rady

  Władysław Łukasik
  Członek Rady

  Krzysztof Oliwa
  Członek Rady

  Marek Dobczyński 
  Członek Rady

  Andrzej Dobczyński
  Członek Rady

  Jerzy Rutkowski 
  Członek Rady

  Stanisław Wosiński 
  Członek Rady

  Barbara Ziulczyk
  Członek Rady

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Słowackiego 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024730. NIP: 531-000-46-15; REGON: 000508572; SWIFT: POLUPLPR