Skip to main content

Przewodnik po 3D Secure

Twoje zakupy w Internecie są bezpieczne jak nigdy dotąd! Mając dowolną kartę do konta lub kartę kredytową wydaną dla osoby fizycznej możesz bezpiecznie i wygodnie płacić w Internecie na całym świecie! 

Czym jest 3D-secure?

3D-Secure to standard zabezpieczenia płatności kartami w sklepach internetowych poprzez bezpieczny protokół przyjęty przez organizacje płatnicze Visa International (Verified by Visa ) oraz MasterCard ( MasterCard SecureCode).

Umożliwia on dokonywanie zakupów w sklepach internetowych kartą płatniczą z dodatkową autoryzacją tych transakcji przy użyciu mechanizmów autoryzacyjnych usług bankowości elektronicznej.

Atuty usługi 3D-Secure:

Dodatkowe bezpieczeństwo – użytkownik identyfikowany jest nie tylko na podstawie numeru karty, daty jej ważności i wartości kontrolnej CVV2/CVC2, ale także smsKodu

Bezpłatne zabezpieczenie - usługa 3D-Secure to dodatkowe bezpieczeństwo Twoich płatności bez ponoszenia dodatkowych kosztów

Wygoda - uruchomienie usługi 3D-Secure nie powoduje konieczności generowania dodatkowych haseł i PINów

 Jak aktywować usługi 3D-Secure? Aby aktywować usługę 3D Secure wystarczy przy najbliższej wizycie w naszym Oddziale złożyć odpowiednią dyspozycję pracownikowi Banku.
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Słowackiego 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024730. NIP: 531-000-46-15; REGON: 000508572; SWIFT: POLUPLPR