Skip to main content
 • Kredyty inwestycyjne

  Kredyty inwestycyjne

  Kredyty inwestycyjne udzielane są na finansowanie przedsięwzięć zmierzających do stworzenia, odtworzenia lub modernizacji majątku trwałego kredytobiorcy, w tym również na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz na inwestycje finansowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  Bank może również udzielić kredytu inwestycyjnego na refinansowanie nakładów poniesionych na inwestycję z innych źródeł.

  Udzielony kredyt inwestycyjny może być wykorzystany jednorazowo lub w transzach w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji kredytobiorcy.

  Naszym Klientom w ramach kredytu inwestycyjnego proponujemy:

  • stabilne, długoterminowe źródło finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych (okres spłaty do 10 lat),
  • konkurencyjne warunki cenowe,
  • dopasowanie warunków kredytowych (termin spłaty, karencja, min udział własny) do indywidualnych potrzeb Kredytobiorcy,
  • krótki okres oczekiwania na decyzję kredytową,
  • minimum formalności,
  • profesjonalną pomoc naszych doradców.

  Zapraszamy do oddziałów Banku w celu poznania szczegółów naszej oferty.

  Centrala Banku - Sekretariat Zarządu    

  ul. Słowackiego 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 
  8:00–16:00  
  22 775 54 80
   
  I Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim
  ul. Słowackiego 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 
  8:00–17:00  
  22 775 29 19
  II Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim
  ul. Wojska Polskiego 37, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki  
  8:00–17:00 poniedziałek
  8:00–16:00 wtorek-piątek
  22 775 20 48
  Oddział w Pomiechówku
  ul. Szkolna 2, 05-180 Pomiechówek
  8:00–16:00  
  22 765 03 03
  Oddział w Zakroczymiu
  ul. O.H. Koźmińskiego 67, 05-170 Zakroczym    
  8:00–16:00  
  22 785 21 50
  Oddział w Leoncinie
  ul. Partyzantów 16, 05-155 Leoncin  
  8:00–16:00  
  22 785 65 19
  Oddział w Płońsku
  ul. Jędrzejewicza 1, 09-100 Płońsk    
  8:00–16:30  
  23 661 34 86
  Oddział w Nasielsku
  ul. Warszawska 22, 05-190 Nasielsk  
  8:00–16:00  
  23 693 01 01
  Oddział w Raciążu
  ul. Jana Pawła II 7, 09-140 Raciąż    
  8:00–16:00  
  23 679 17 10
  Oddział w Staroźrebach
  ul. Mostowa 2A, 09-440 Staroźreby    
  8:00–16:00  
  24 263 65 36
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Słowackiego 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024730. NIP: 531-000-46-15; REGON: 000508572; SWIFT: POLUPLPR