Skip to main content

Praca Oddziałów dnia 31.05.2024 r.

29-05-2024

Informujemy, iż dnia 31.05.2024 r. Oddziały Banku będą czynne w godzinach od 8:00 do 15:00.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Słowackiego 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024730. NIP: 531-000-46-15; REGON: 000508572; SWIFT: POLUPLPR