Skip to main content

Wakacje kredytowe 2024

15-05-2024

Informujemy, że od dnia 15.05.2024 r. udostępniliśmy możliwość składania wniosków o ustawowe wakacje kredytowe.
Możliwość złożenia wniosku:

  • z wykorzystaniem bankowości elektronicznej,
  • osobiście w Oddziale Banku,
  • mailowo z wykorzystaniem podpisu elektronicznego,
  • listownie.

Szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Słowackiego 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024730. NIP: 531-000-46-15; REGON: 000508572; SWIFT: POLUPLPR