Skip to main content

Zaktualizuj swój numer dowodu osobistego

04-11-2022

Jeżeli masz nieaktualny dowód osobisty albo właśnie otrzymałeś nowy bardzo ważnym jest aby zaktualizować swoje dane w Banku. Pamiętaj, że w kontaktach z Bankiem swoją tożsamość możesz potwierdzić jedynie aktualnym dowodem osobistym lub paszportem.
Aktualizacja nr dowodu osobistego możliwa jest oczywiście w każdym Oddziale Banku ale najprościej dokonać tego w systemie bankowości internetowej eBankNet.
W tym celu wybierz zakładkę „Mój profil” a następnie „Dokument tożsamości”. Tutaj dostępne są dane dotyczące Twojego dowodu tożsamości takie jak seria i numer dowodu. Wybierając opcje „Edytuj” możesz zmienić te dane.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Słowackiego 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024730. NIP: 531-000-46-15; REGON: 000508572; SWIFT: POLUPLPR