Zebrania Grup Członkowskich

Na podstawie §37 ust. 6 Statutu Banku Zarząd zwołuje Zebrania Grup Członkowskich
wg następującego harmonogramu:

 1. 01 czerwca 2020 roku (poniedziałek) zebranie Grupy Członkowskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.
  Zebranie odbędzie się w siedzibie Centrali Banku w Nowym Dworze Mazowieckim o godzinie 14:00,
 2. 01 czerwca 2020 roku (poniedziałek) zebranie Grupy Członkowskiej w Leoncinie.
  Zebranie odbędzie się w siedzibie Oddziału w Leoncinie o godzinie 17:30,
 3. 02 czerwca 2020 roku (wtorek) zebranie Grupy Członkowskiej w Zakroczymiu.
  Zebranie odbędzie się w siedzibie Oddziału w Zakroczymiu o godzinie 14:00,
 4. 02 czerwca 2020 roku (wtorek) zebranie Grupy Członkowskiej w Pomiechówku.
  Zebranie odbędzie się w siedzibie Oddziału w Pomiechówku o godzinie 17:30,
 5. 03 czerwca 2020 roku (środa) zebranie Grupy Członkowskiej w Trębkach Nowych.
  Zebranie odbędzie się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych
  o godzinie 14:00,

Zgodnie z §37 ust 7 Statutu Banku:

 1. Zebranie Grupy Członkowskiej posiada zdolność do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy,
 2. Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich stanowi załącznik do niniejszej uchwały,

Zgodnie z §37 ust. 9 Statutu Banku uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej, bez względu na liczbę obecnych członków, podejmowane są zwykłą większością głosów,

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania obrad oraz działanie Zebrania Grup Członkowskich określa regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej, uchwalony przez Radę Nadzorczą Banku,