Skip to main content

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3581 4.2568 4.4588 4.2266 4.4896
USA 1 USD 4.0760 3.9729 4.1619 3.9447 4.1906
Szwajcaria 1 CHF 4.5690 4.4248 4.6870 4.3888 4.7238
Australia 1 AUD 2.6954 2.6053 2.7600 2.5841 2.7817
Czechy 1 CZK 0.1762 0.1713 0.1814 0.1699 0.1829
Dania 1 DKK 0.5841 0.5674 0.6010 0.5628 0.6058
Kanada 1 CAD 2.9628 2.8732 3.0437 2.8498 3.0677
Norwegia 1 NOK 0.3816 0.3684 0.3902 0.3654 0.3933
Szwecja 1 SEK 0.3871 0.3746 0.3968 0.3716 0.3999
Węgry 100 HUF 1.0959 1.0681 1.1314 1.0594 1.1402
Wielka Brytania 1 GBP 5.1857 5.0041 5.3011 4.9786 5.3272
Kursy walut na dzień 2024-06-17
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Słowackiego 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024730. NIP: 531-000-46-15; REGON: 000508572; SWIFT: POLUPLPR