• Inwestor

  Inwestor

  • okres trwania lokaty: 60 miesięcy
  • oprocentowanie lokaty jest zmienne i zależy od przyjętego okresu odsetkowego 3, 6, 12 miesięcznego
  • odsetki od lokaty naliczane są po każdym pełnym okresie odsetkowym
  • lokata odnawialna
  Znajdziesz nas też tutaj