OGŁOSZENIE

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim   informuje, że posiada  do sprzedaży następujące urządzenia i maszyny rolnicze:

  1. przyczepa ciężarowa rolnicza PRONAR T023 – nr rejestracyjny WZU PJ59, nr identyfikacyjny SZB0230XXB2X01310, rok produkcji 2011 – suma oszacowania 20.500,00 zł,
  2. zgrabiarka EUROTOP 461 N, nr fabryczny: VBP00002999103226, rok produkcji 2009 – suma oszacowania 14.900,00 zł,
  3. dojarka przewodowa, rok produkcji 2007 – suma oszacowania 17.900,00 zł,
  4. wóz asenizacyjny MODULO 2 12000, nr fabryczny: YD8120ME9JB23561, rok produkcji 2009 – suma oszacowania 63.000,00 zł,
  5. agregat uprawowy UNIA GRUDZIĄDZ KOMBI 5,20 m, rok produkcji 2009 – suma oszacowania 15.500,00 zł,
  6. agregat ścierniskowy KOS UNIA 3,0 m, rok produkcji 2009 – suma oszacowania 12.200,00 zł.

Osoby zainteresowane nabyciem w/w urządzeń proszone są o składanie pisemnych ofert w zaklejonych kopertach zawierających proponowaną cenę w terminie do dnia 15 listopada 2021r do godz: 1200.

Wydanie urządzeń nastąpi w uzgodnionym terminie po zawarciu umowy i dokonaniu pełnej  zapłaty ustalonej ceny.

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim wyłącza rękojmię za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży.

Bank zastrzega możliwość wycofania poszczególnych ruchomości ze sprzedaży. Oferent zainteresowany nabyciem takiej ruchomości zostanie niezwłocznie poinformowany.

Ruchomości można oglądać w miejscowości Pijawnia 10 po uzgodnieniu terminu z Oddziałem Banku tel: 23 679 17 10.