Uwaga na oszustów podszywających się pod pracowników Banku!

Informujemy, iż zidentyfikowano próby podszywania się przez oszustów pod pracowników działu bezpieczeństwa Banku. Oszuści informują o rzekomo wstrzymanej transakcji i namawiają do zainstalowania oprogramowania do zdalnego dostępu do komputera.


Schemat działania przestępców:

  • przestępcy dzwonią do klienta z numeru Infolinii Banku tj. 801 321 456, 86 215 50 00 lub 828 828 828;
  • osoba dzwoniąca posiada obcy akcent i przedstawia się jako pracownik Banku;
  • prawdopodobnie oszust będzie znał imię i nazwisko klienta, a może nawet jego adres, który znajdzie w internecie;
  • rozmowa może dotyczyć zablokowania przelewu wykonanego przez klienta lub dokonania transakcji kartą, aby przekonać klienta do zainstalowania aplikacji, która przejmie kontrolę nad urządzeniem klienta;
  • osoba dzwoniąca może także próbować wyłudzić dane do logowania do bankowości internetowej lub dane odnośnie karty płatniczej;
  • podanie danych wrażliwych lub zainstalowanie ww. aplikacji może prowadzić do utraty środków z rachunku.

Przypominamy, iż:

  • Pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo w Banku nigdy nie kontaktują się bezpośrednio z klientem.
  • Bank nigdy nie prosi klienta o podanie przez telefon hasła do bankowości internetowe lub trzy cyfrowego kodu z karty CVV;
  • Bank nigdy nie prosi klienta o zainstalowanie dodatkowego oprogramowania;
  • Bank dzwoniąc do klienta nigdy nie prosi kodów z SMS-ów autoryzacyjnych.