Skip to main content
 • Rachunek ROR

  Rachunek ROR

  Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim to bezpieczny i nowoczesny sposób na zarządzanie swoimi pieniędzmi. Aby korzystanie z naszego konta było wygodne oferujemy między innymi :
  • powadzenie rachunku,
  • przelewy internetowe,
  • mobilna autoryzacja dyspozycji
  • aplikacja mobilna
  • natychmiastowe płatności oraz przelewy na numer telefonu BLIK
  • wydanie, użytkowanie i wznowienie kart płatniczych,
  • system SMS eBankNet - system powiadamiania o dokonanych operacjach i stanie rachunku,
  • darmową wypłatę z sieci ponad 4 700 bankomatów w całej Polsce,
  • terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty
  • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych

  Tabela opłat i prowizji rachunków bankowych dla klientów indywidualnych
  Regulamin ogólny świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych
  Regulamin korzystania z usługi BLIK
  Regulamin korzystania z kart wydanych w grupie BPS w ramach portfeli cyfrowych

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Słowackiego 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024730. NIP: 531-000-46-15; REGON: 000508572; SWIFT: POLUPLPR