Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy „Wygodny”

275491144 4879360888819109 1400336771631611226 n

Po spełnieniu wymogu łącznych wpływów na kwotę 1000,00 zł w miesiącu, prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego jest darmowe. 

  • prowadzenie rachunku bez opłaty,
  • wydanie, użytkowanie i wznowienie kart płatniczych,
  • płatności zbliżeniowe telefonem,
  • system SMSBankNet - system powiadamiania o dokonanych operacjach i stanie rachunku,
  • Bankowość elektroniczna eBankNet wraz z aplikacją mobilną – do szybkich i wygodnych rozliczeń pieniężnych,
  • darmowe wypłaty z sieci ponad 4 700 bankomatów w całej Polsce,
  • terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
  • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych.