ROR Junior

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy „Junior” otwierany jest i prowadzony dla osoby małoletniej, tzn. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia.

  • bez opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku,
  • wydanie i użytkowanie karty VISA JUNIOR bez opłat,
  • bankowość internetowa eBankNet
  • darmową wypłatę z sieci ponad 4 700 bankomatów w całej Polsce.