ROR Student

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy „Student” otwierany jest i prowadzony dla osób od 18 do 25 roku życia 

  • prowadzenie rachunku,
  • przelewy internetowe,
  • wydanie, użytkowanie i wznowienie kart płatniczych,
  • system SMSBankNet - system powiadamiania o dokonanych operacjach i stanie rachunku,
  • darmową wypłatę z sieci ponad 4 700 bankomatów w całej Polsce,
  • terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty
  • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych